TSV Bayer Dormagen Judo

 

Video Nage-no-Kata

 Link: Nage-No-Kata

 

Für den 3. Kyu (grün): Koshi Waza (Hüftwürfe)

Uki-goshi

Harai-goshi

Tsuri-komi-goshi


Für den 2. Kyu (blau): Ashi Waza (Fußwürfe)

Okuri-ashi-barai

Sasae-tsuri-komi-ashi

Uchi-mata


Für den 1.Kyu (braun): Te Waza (Handwürfe)

Uki-otoshi

Seoi-nage

Kata-guruma


Ma Sutemi Waza (Gerade Opferwürfe)

Tomoe-Nage

Ura-nage

Sumi-gaeshi


Yoko Sutemi Waza (Seitliche Opferwürfe)

Yoko-gake

Yoko-guruma

Uki-waza


Die gesamte Nage-no-Kata ist ein Prüfungsteil für den 1. Dan.